• Főoldal
  • Szolgáltatások
  • Vezető kiválasztása

Vezető kiválasztása

Nem kell külön keresnie a megoldásokat a gondra, mert a Workplusnál szerteágazó folyamatosan aktualizált adatbank, közvetlen keresés, hirdetések, alkalmassági- és pszichológiai tesztek segítenek Önnek és cégének megtalálni az igénye szerinti vezetőket.

Egy szervezet hatékonysága nagymértékben múlik a vezetőkön. A kulcspozíciókat betöltő szakembercsapat a cég motorja. Ez magától értetődőnek tűnhet, de a gyakorlat azt mutatja, hogy erre csak akkor figyelnek fel, amikor sokasodni kezdenek a problémák. Ezért jött létre a Workplus, és ezért tud sikeres maradni a nemzetközi munkaerőpiacon 1989 óta. A szolgáltatások nyújtása világos gazdasági keretek között és szakmai, etikai normák alapján, a munka jellegéből adódóan pedig rendkívül bizalmasan történik.

Naprakész adatbankunk felső- és középvezetők pályázatait tartalmazza, de a közvetlen megkeresés (Direct Search) módszere is gyakori. A cégre- és személyre szabott, a piaci körülményekhez igazodó gyors, megbízható „fejvadászmunka” eredményességét igazolják a visszajelzések, amelyek javarészét honlapunkon is olvashatja, és Ön is bátran referenciának tekintheti. A már említetteken túl jelöltjeinkre az elhelyezkedésüket követően garanciát vállalunk. Nem szoktunk tévedni, ez a szakmánk!

Munkamódszerünk:

Adatbankunk segítségével interjúra hívjuk a lehetséges jelölteket az adott pozícióra. Direkt, célcsoportos keresést végzünk. Felkutatjuk az ígéretes jelölteket, felkeltjük érdeklődésüket az Ön által kínált vezetői beosztás iránt. Amennyiben szükséges, és Ön igényli, a pozíciót meghirdetjük. Elkészítjük a hirdetés szövegét, elfogadása esetén megjelentetjük. Értékeljük a beérkezett pályázatokat, interjúra hívjuk az alkalmas jelölteket. Alkalmassági vizsgálatot végzünk. Ezek a betöltendő pozíció igénye és a munkakör szempontjai szerint képesség-, személyiség-, kompetencia- és motivációs tesztek sorából állnak. Segítünk, és kérésére részt veszünk a jelöltek Önöknél történő meghallgatásában, kiértékelésében és kiválasztásában.

A Workplus által elhelyezett vezető szakemberek beválási aránya az elmúlt 16 év átlagában 90% fölötti.

A piaci jelenségekre rendkívül érzékenyen reagáló gazdaságban a vezetők kiválasztása szempontjából különbséget kell tenni egyrészt a hazai és a külföldi tulajdonú cégek, másrészt a kisebb és nagyobb szervezetek között.

1. A hazai tulajdonban lévő nagy cégek általában a korábbi nagy állami cégek utódai, ahol többnyire a menedzsment és a dolgozók, tehát a munkavállalók a tulajdonosok. Ez a tény nagyban befolyásolja vezető-kiválasztási módszereiket. Felsővezetőket a legtöbbször belső kiválasztás útján választanak, és általában akkor, amikor a korábbi vezető nyugdíjba megy. Még a középvezetők keresése esetén is aránylag ritka a „fejvadászok” igénybevétele, bár e pozíciók a cég működésének alappillérei, és ezért lényegesen fontosabb a szakmai tudás, mint bármi egyéb szempont. A többi dolgozó érdekében is!

2. Külföldi és vegyes tulajdonú cégeknél a felsővezetők kiválasztásának bevett módszere a legjobbnak tartott szakemberek elcsábítása más cégektől. Ez jellemzően közvetlenül történik, vezetői tanácsadó cégek közreműködése nélkül. De egyre gyakoribbá kezd válni ezeknél a cégeknél a „fejvadászok” alkalmazása, mint korábban. Különösen igaz ez középvezetői szinten, mert a menedzsment nem azonos a tulajdonosokkal, így a cég „igazi gazdájának” beleszólása értelemszerűen jóval nagyobb lehet a vezető-kiválasztás területén, mint a magyar cégeknél. A tőkeerő, a nyugati vállalati kultúra, az adott juttatások sok szakembert vonzanak e cégekhez. Kis- és közepes vállalkozásoknál a vezető-kiválasztás általában álláshirdetések útján, ritkábban személyzeti tanácsadó cégek segítségével történik. A tanácsadás azonban itt nem klasszikus fejvadászatot, hanem csupán hirdetések elhelyezését, adatbanki keresést jelent - ellentétben a nagyobb működő szervezetekkel.

Ebben a szegmensben magasak a honoráriumok, de magasak a követelmények is. Esélye sincs annak, hogy olyan cég verjen gyökeret a piacon, amelynek tevékenysége nem igazán színvonalas, átgondolt és profi módon szervezett. A siker fontos tényezője a nemzetközi hálózat, az azon belüli szervezett kommunikáció, a jó imázs, az ennek megfelelő termékportfolió és a hiteles, tapasztalt tanácsadó. Igazán hiteles azonban csak az lehet, aki ismeri a piacot, az ágazatot, ezért gyorsan tud dolgozni, képes megszólítani a valóban legalkalmasabb jelölteket, és a megbízó számára a szó igazi értelmében tanácsadóként szolgál. Vagyis: meg tudja indokolni, hogy miért éppen azokat a jelölteket ajánlotta, miért éppen azt a rangsort állította fel, és miként hat a személyük a rendszer egészére.

A Workplus a lehetséges vezetőket a direkt keresés módszerével térképezi fel. Személyesen lép kapcsolatba a jelöltekkel, akik alkalmasak az adott feladatra, de nem gondolkodtak eddig munkahely- vagy munkakörváltáson.

A direkt keresésen kívül egyéb módszerek is célravezetők lehetnek. Ilyen például az adatbankból keresés, illetve igény szerint a pozíció meghirdetése által pályázó jelentkezők megismerése és kiválasztása. Esetenként objektív alkalmassági vizsgálat is szükséges. Ez a betöltendő pozíció igénye és a munkakör szempontjai szerint képesség-, személyiség-, kompetencia- és motivációs tesztek sorát takarja. A tesztek értékelése során jól értelmezhető kép rajzolódik ki a jelöltről, illetve annak alkalmasságáról. Hiszen a szakmai hozzáértés mellett az emberi tényező is fontos, mivel emberek működtetik a céget.

A vezetők esetében a megfelelő személyiség különösen fontos tényező. Ez a jó kommunikációs készséget, döntéshozói szerepet, a stresszkezelő képességet és a megfelelő rugalmasságot jelenti a különböző konfliktushelyzetekben. A korábbi gyakorlatból megmaradt lojalitás és megbízhatóság még mindig kiemelkedően fontos. Természetesen az egyéb kvalitásoknak - nyelvtudás, megfelelő tapasztalat, szakmai végzettség - is jelentős szerepük van.

A harmadik évezredben érezhetően tovább erősödik a széles látókör és a vezető személyiségének fontossága. Ezzel párhuzamosan előtérbe kerülnek a nem egy céghez, hanem egy tevékenységhez, projekthez kötődő vezetők, akik kiválasztásában mindenképpen nagy szerep vár a fejvadászokra, hiszen nem személyes motivációk alapján kedveznek valakinek, illetve szorítanak háttérbe másokat, hanem „hideg fejjel”, a megbízó és a cég érdekeit szem előtt tartva adnak hasznos tanácsot.

Értesüljön időben a Workplus-sal kapcsolatos újdonságokról

Kapcsolat

Workplus Hungary Kft.

Workplus Hungary Kft.
Workplus Locations: Budapest, London, Miami

+36 20 942 1464 • +36 20 941 4614
[email protected]

Rólunk

Cégünk a Workplus Hungary Kft. 1989 óta dolgozik a magyar és nemzetközi munkaerő piacon. Tapasztalatunkkal és hozzáértésünkkel minden bizonnyal az Önök cégének is hasznos partnere lehetünk.
Bővebben

Copyright © Workplus; Developed & Hosted by Selfmed.pro   |   Adatvédelmi Tájékoztató